۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و غیرحضوری بودن کلیه فرایندهای ثبت نام پذیرفته شدگان نیمسال اول و دوم بصورت اینترنتی، دانشجویان محترم بایستی :

 

 

 *** فرم مربوط به ارزیابی سلامت دانشجویان را پرینت نمایند و به نزدیک ترین مرکز جامع/ پایگاه سلامت شهرستان محل سکونت خود مراجعه و پس ازتکمیل، فرم مورد نظر را در قسمت مربوط به پایش سلامت بارگذاری نمایند.

 

 

 دریافت فرم  پایش سلامت