۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت

راهنمای فرایند معافیت تحصیلی ویژه دانشجویان پسر جدیدالورود کنکور سراسری 99

 

دانشجویان پسر در پنل کاربری خود در سایت ثبت نام اینترنتی برگه درخواست معافیت تحصیلی خود را از سایت دریافت نمایند و به یکی از دفاتر پلیس+10 شهر محلسکونت خود مراجعه نموده و برگه معافیت موقت دریافت نمایند . سپس در سایت ثبت نام در قسمت مربوط به نظام وظیفه ( انتهای فرم آمار دانشجویی )بارگذاری نمایند.و اصل برگه معافیت موقت خود را همراه سایر مدارک به آدرس دانشگاه پست نمایند.

 

دانشجویانی که کارت معافیت ( موارد خاص، پزشکی، جانبازی و ... ) یا پایان خدمت دارند، نیازی به تکمیل مراحل فوق نداشته و بایستی تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت خود را درسایت بارگذاری نمایند و کپی از کارت معافیت یا پایان خدمت خود را به همراه سایر مدارک به آدرس دانشگاه پست نمایند.