۱۴۰۰ سه شنبه ۲۱ ارديبهشت

مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سایت

 

 

*عكس 4×3

 

*تصویر تمام صفحات شناسنامه .

 

*تصویر كارت ملي.

 

*تصویر گواهی کارشناسي ارشد یا دکترای تخصصی كه نشان‌دهنده فراغت از تحصيل باشد. لازم به ذكر است دانشجويان ترم آخر نيز مي‌بايست مداركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل تا تاريخ 99/6/31 باشد ارسال نمايند.

 

*تصویر مدرك نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه.

 

*تصویر موافقت‌نامه بدون قيد و شرط براي ادامه تحصيل از بالاترين مقام مسئول اداري. ( ویژه مستخدمین رسمی و پیمانی وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگانهای دولتی )

 

*تصویر حكم استخدام  قطعي. ( ویژه مستخدمین رسمی و پیمانی وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگانهای دولتی )

 

*تصویر مدارک نشان دهنده وضعیت سهمیه، جهت استفاده‌کنندگان از سهمیه رزمندگان، ايثارگران، همسر و فرزند شاهد، آزاده، همسر و فرزند آزاده، جانبازان، فرزند و همسر جانباز، فرزند و همسر مفقودالاثر. (کارت رزمندگی یا ایثارگری، نامه ستاد شاهد و ...)

 

*تصویر پایان طرح نیروی انسانی یا ترخیص از طرح

 

*تصویر نامه اشتغال به کار در بخش های بالینی بیمارستان به مدت دو سال جهت پذیرفته شدگان رشته های پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان و پرستاری مراقبتهای ویژه.

 

*تصویر نامه استعداد های درخشان از دانشگاه قبلی مبنی بر استفاده از سهمیه مذکور

 

* تصویر تعهد محضری دانشجویان دکترای تخصصی ( فرمت تعهدنامه متعاقبا اعلام خواهد شد )

 

بر اساس آیین نامه جلوگیری از تقلب و تخلف در آزمون های ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی در صورت اثبات عدم صحت مدارک ارسالی توسط داوطلب و هر گونه تقلب در کلیه مراحل آزمون، در هر زمان از تحصیل، از ادامه تحصیل داوطلب ممانعت به عمل آمده و طیق مقررات عمل خواهد شد.